Đó chính cậu #1

• From Eli •

CẬU. Là kí ức đẹp đẽ nhất của tớ, là thời thanh xuân quý giá nhất của tớ, là cả cuộc đời mà tớ trân trọng.

CẬU. Là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho tớ.

CẬU. Người mà tớ thương yêu nhất trong hàng tỷ người. Tình cảm này là mãi mãi.

CẬU. Là ánh sáng không bao giờ bị lu mờ, cũng chính là con đường mà tớ chọn.

Cảm ơn cậu.

° To BBH°

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s